รายละเอียดสินค้า
agent name

Sprinkler ดับเพลิง

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 12,463 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


Sprinkler ดับเพลิง
    สปริงเกอร์ดับเพลิง ( Sprinkler ) หรือหัวกระจายน้ำอัตโนมัติ ถือเป็นอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญในระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำ  สปริงเกอร์ดับเพลิงจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีความร้อนถึงอุณภูมิที่หัวสปริงเกอร์ดับเพลิงกำหนดไว้ โดยจะต้องเลือก หรือ ออกแบบหัวสปริงเกอร์ให้เหมาะสมกับพื้นทีติดตั้ง และ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
    สปริงเกอร์ดับเพลิงมีหลากหลายชนิด ตามมาตรฐาน NFPA13 ได้มีการแบ่งประเภทสปริงเกอร์ไว้ถึง 14 แบบ เช่น ESFR, Extend Coverage Sprinkler, Large Drop Sprinkler, Convensional Sprinkler, Open Sprinkler, Standard Spray Sprinkler etc. โดยแต่ละชนิดก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกหลาย นอกจากนั้นจะต้องเลือกรูปแบบการติดตั้งตามพื้นที่ 

สปริงเกอร์ดับเพลิง สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบใหญ่ๆ
    แบบหัวคว่ำ (Pendent), แบบหงาย (Up-right), แบบติดข้างผนัง (Side-wall)

สปริงเกอร์ดับเพลิง  Sprinkler Pendent  Sprinkler Upright  Sprinkler Side wall

 

อุณหภูมิสปริงเกอร์ดับเพลิง


1. สีส้ม หรือ สีแดง จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 57-77 องศาเซลเซียส และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส
2. สีเหลือง หรือ สีเขียว จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 79-107 องศาเซลเซียส และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 66 องศาเซลเซียส
3. สีน้ำเงิน จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 121-149 องศาเซลเซียส และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 107 องศาเซลเซียส
4. สีม่วง จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 163-191องศาเซลเซียส และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 149 องศาเซลเซียส
5. สีดำ จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 204-246 องศาเซลเซียส และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 191 องศาเซลเซียส
6. สีดำ จะมีอุณหภูมิทำงานอยู่ที่ 260-302 องศาเซลเซียส และให้ติดตั้งในบริเวณที่เพดานมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 246 องศาเซลเซียส

อุณภูมิทำงานสปริงเกอร์

 

ระยะห่างระหว่างหัว Sprinkler


1.ระยะห่างระหว่างหัว Sprinkler ตั้งฉากกับผนังสูงสุดไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของระยะห่างสูงสุด
–7.5 ฟุต หรือ 2.3 เมตรสาหรับ LH,
–6.9 ฟุต หรือ 2.1 เมตรสาหรับ OH,
–และ 6 ฟุต หรือ 1.8 เมตรสาหรับEH2.ระยะห่างระหว่างหัว Sprinkler กับจุดใดๆในพื้นที่ไม่ควรเกินกว่า0.75 เท่าของระยะห่างสูงสุด
–11.25 ฟุต หรือ 3.4 เมตรสาหรับ LH,
–10.3 ฟุต หรือ 3.1 เมตรสาหรับ OH,
–และ 9 ฟุต หรือ 2.7 เมตรสาหรับEH)
3. ระยะห่างระหว่างหัว Sprinkler กับผนังต่าสุดไม่ควรใกล้กว่า 10 เซนติเมตร
4. ระยะห่างระหว่าง Sprinkler กับ Sprinkler ต่าสุดไม่ควรใกล้กว่า 1.8 เมตร
5. สาหรับห้องที่จัดอยู่ใน Light Hazard ที่มีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 800 ตารางฟุต (74.3 ตารางเมตร) อนุโลมให้ติดตั้ง Sprinkler ห่างจากผนังห้องได้สูงสุดไม่เกิน 9 ฟุต (2.7เมตร) เมื่อวัดตั้งฉากกับผนัง

ระยะติดตั้ง Deflector ของ
Upright & Pendent Sprinkler

ในพื้นที่เพดานเรียบที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ Sprinkler จะต้องติดตั้งให้ตำแหน่ง
ของ Deflector อยู่ต่าง จากเพดานระหว่าง 1 - 12 นิ้ว (25.4 - 305 มม.)
• หากในพื้นทมีี่สิ่งกีดขวาง เช่น คาน สามารถติดตั้งให้ตำแหน่งของ Deflector อยู่
ต่ำกว่าขอบล่างของระหว่าง 1 - 12 นิ้ว (25.4 - 305 มม.) ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 22
นิ้ว (559 มม.) เมื่อวัดจากเพดาน

การวางตาแหน่ง Sidewall Sprinkler
พื้นที่ครอบคลุมสูงสุดต่อหัว Sidewall Sprinkler
1.พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย (Light Hazard)
- Combustible Finishไม่เกิน 120 ตารางฟุต (11.1 ตารางเมตร)
-Noncombustible Finishไม่เกิน 196 ตารางฟุต (18.2 ตารางเมตร)
2. พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง (Ordinary Hazard)
- Combustible Finishไม่เกิน 80 ตารางฟุต (7.4 ตารางเมตร)
-Noncombustible Finishไม่เกิน 100 ตารางฟุต (9.3 ตารางเมตร)
3. พื้นที่ครอบครองอันตรายมาก ไม่สามารถใช้ Sidewall Sprinkler ได้
ระยะห่างระหว่างหัวสูงสุด SidewallSprinkler
1.พื้นที่ครอบครองอันตรายน้อย
- ระยะระหว่างหัววัดตามแนวผนังไม่เกิน 14 ฟุต (4.3 เมตร)
- ระยะระหว่างหัวกับผนังตรงข้ามไม่เกิน 12 ฟุต (3.7 เมตร)
2. พื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง ไม่เกิน
- ระยะระหว่างหัววัดตามแนวผนังไม่เกิน 10 ฟุต (3.0 เมตร)
- ระยะระหว่างหัวกับผนังตรงข้ามไม่เกิน 10 ฟุต (3.0 เมตร)
3. พื้นที่ครอบครองอันตรายมากไม่สามารถใช้ Sidewall Sprinkler ได้

ระยะห่างระหว่างหัว Sidewall Sprinkler
1.ระยะห่างระหว่างหัว Sprinkler กับผนังสูงสุดไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของระยะห่างสูงสุด (7 ฟุต หรือ 2.1 เมตรสาหรับ LH และ 5 ฟุต หรือ 1.5 เมตรสาหรับ OH)
2. ระยะห่างระหว่างหัว Sprinkler กับผนังต่าสุดไม่ควรใกล้กว่า 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร)
3. ระยะห่างระหว่าง Sprinkler กับ Sprinkler ต่าสุดไม่ควรใกล้กว่า 6 ฟุต (1.8 เมตร)

ระยะติดตั้ง Deflector ของ Sidewall Sprinkler

ในพื้นที่เพดานเรียบที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ Sprinkler จะต้องติดตั้งให้ตาแหน่งของ Deflector อยู่ต่าจากเพดานระหว่าง 4 - 6 นิ้ว (102 - 152 มม.)และอนุโลมให้ติดตั้งอยู่ในช่วง 6-12 นิ้ว (152-305 มม.)หากวัสดุตกแต่งเป็น Noncombustible•จะต้องติดตั้งให้ตาแหน่งของ Deflector อยู่ห่างจากผนังที่ติดตั้งระหว่าง 4 - 6 นิ้ว (102 - 152 มม.)

จำนวนหัวสปริงเกอร์กับขนาดท่อ

จำนวนหัวสปริงเกอร์กับขนาดท่อ

 

ตัวอย่างติดตั้ง Sprinkler

ติดตั้ง Sprinkler ดับเพลิง

ติดตั้งสปริงเกอร์ดับเพลิง

 

#รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้,#FireAlarm,#รับติดตั้งสปริงเกอร์, #Sprinkler,#ดับเพลิงท่อแห้ง,#ดับเพลิงท่อเปียก, #ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อแห้ง,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#ติดตั้งดับเพลิงอัตโนมัติ, #ดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด#ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด, #ระบบดับเพลิงHFC227ea,#ระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ระบบดับเพลิงIG100,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงFm200,#ระบบดับเพลิงNovec1230,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงCO2,#HFC227ea,#FK-5-1-12, #IG100,#N2,#fm200,#Novec1230,#CO2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงHFC227ea,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ติดตั้งระบบดับเพลิงIG100,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFm200,#ติดตั้งระบบดับเพลิงNovec1230,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงCO2,#ติดตั้งHFC227ea,#ติดตั้งFK-5-1-12,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งN2,#ติดตั้งfm200, #ติดตั้งNovec1230,#ติดตั้งCO2,#ปั๊มน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง,#ปั้มดับเพลิง,#ติดตั้งปั๊มดับเพลิง,#Firepump,#รับติดตั้งFirepump,#แท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิงคือ,#ระบบดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ระบบดับเพลิงด้วยโฟม,#ระบบโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิง,#ดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ติดตั้งโฟมดับเพลิง,#ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง,#ก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#แท้งก์สำรองน้ำดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องปั๊มดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องดับเพลิง,#ก่อสร้างอาคารดับเพลิง,#ระบบดับเพลิงสถานีแก๊สLpg,#ติดตั้งดับเพลิงที่เก็บแก๊ส,#Fm200คือ,#Novec1230คือ,#HFC227eaคือ,#FK-5-1-12คือ,#IG100คือ,#N2คือ,#co2คือ,#ติดตั้งตัวจับควัน,#ติดตั้งตัวจับความร้อน,#ตัวจับควัน,#ตัวจับความร้อน,#SmokeDetector,#HeatDetector,#กระดิ่งเตือนไฟไหม้,#ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้,#ตู้ควบคุมไฟอลาม,#ระบบอัคคีภัย,#ตรวจสอบประจำปีระบบดับเพลิง,#ตรวจสอบระบบระบบแจ้งไฟไหม้,#ติดตั้งท่อดับเพลิง,#ติดตั้งตู้ดับเพลิง,#หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง,#วาล์วดับเพลิง,#อุปกรณ์ระบบดับเพลิง,#ตัวกดแจ้งไฟไหม้ #Manual,#manualcallpoint,#Manual pull station,#FireAlarmControl,#ตรวจสอบประจำปีFm200,#ตรวจสอบประจำปีNovec1230, #ตรวจสอบประจำปีIG100,#ตรวจสอบประจำปีN2,#ตรวจสอบประจำปีco2,#ตรวจสอบประจำปีHFC227ea,#ตรวจสอบประจำปีFK-5-1-12,#รับตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
1,062,656

วีดีโอการทำงาน ดูวีดิโอทั้งหมด
หมวดหมู่สินค้า
อุปกรณ์แนะนำ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ