รายละเอียดสินค้า
agent name

ไนโตรเจน,Nirtrogen,N2

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 8,062 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


 Nitrogen,ไนโตรเจน,N2,ดับเพลิง
    ไนโตรเจนเป็นสารสะอาดดับเพลิงชนิดหนึ่งในกลุ่มของแก๊สเฉื่อยซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารสะอาดดับเพลิง ที่มีความสามารถในการดับเพลิง ด้วยลดออกซิเจนภายในพื้นที่ป้องกัน โดยถูกนำมาใช้ดับเพลิงแทนสารดับเพลิงฮาล่อน 1301 ตามมาตรฐาน NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems
แก๊สเฉื่อยดับไฟด้วยวิธีกำจัดออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ ทำให้การลุกไหม้เกิดขึ้นและดำเนินต่อ ไปได้อยู่ที่ 21% หากปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 15% จะทำให้การลุกไหม้ยุติลง โดยทั่วไป แก๊สเฉื่อยที่ใช้ดับไฟจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในบริเวณนั้นเหลือต่ำกว่า 15% โดยทั่วไปจะมีปริมาณออกซิเจนเหลืออยู่ประมาณ 10-12.5% ขึ้นอยู่ค่าความเข้มข้นที่ใช้ในการออกแบบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 10% เพราะจะทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ใช้สาร (หนีออกไปไม่ทันหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับห้องดังต่อไปนี้ เช่น Server Room, Data Center , MDB Room , ห้องไฟฟ้า , ห้องควบคม , ห้อง UPS , ห้องเก็บสารเคมี , ห้องเก็บแบตเตอรี่ , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องเก็บเอกสารสำคัญ พิพิธภัณฑ์ และ ห้องอื่นๆ
•N2 ก๊าซจากธรรมชาติ Clean Agent Fire Extinguishing Systemสามารถใช้ดับเพลิงได้
•ไม่นำไฟฟ้า, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น และไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ หลังจากการฉีดสารเพื่อดับเพลิง
•ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง 58Bar(850psi)
•มีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันขณะฉีดอย่างต่อเนื่องคงที่ 40-60 Bar ไม่เกิดอันตรายระหว่างฉีดกาซดับเพลิงออกมา
•สามารถติดตั้งร่วมกับ Selector Valve ได้ ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งชุดถังหนึ่งชุดเพื่อป้องกันหลายๆ พื้นที่ได้
•สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Automatic and Manual operate
•ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น UL Listed, FM Approves, Vds
•เหมาะสำหรับดับเพลิง เชื้อเพลิงประเภท Class A, Class B และ Class C
•เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly)
•Ozone Depletion Potential =  0
•Global Warming Potential =  0
ความสามารถในการยับยั้งการเพลิงไหม้
Sprinkler ลดปริมาณความร้อนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงลง
N2 ลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนในบริเวณ ที่เกิด เพลิงไหม้
Fk-1-5-12 หยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ในการเกิดเพลิงไหม้ 

การทำงานของระบบ

ดับเพลิง Nitrogenไนโตรเจน N2                      Nitrogen,ไนโตรเจน,N2


    การทำงานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดดับเพลิง N2 จะทำงานในลักษณะการฉีดสารให้กระจายครอบคลุมทั้งห้อง ระบบสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Automatic และ Manual ได้ดังนี้
1.    แบบ Automatic 
โดยใช้ Detector ติดตั้งแบบ Cross Zone เมื่อ  Detector ตรวจจับควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ ได้และส่งสัญญาณไปยังตู้ Control ขั้นตอนการทำงานของระบบจะเป็นไปดังต่อไปนี้
1.1    Detector ตัวแรกทำงาน (Fist Zone) หรือ Smoke Detector โซนแรกทำงาน 
กระดิ่ง (Bell)  ดังเป็นจังหวะ(Pulse) 
 ตัดการทำงานของแอร์
1.2       Detector ตัวที่สองทำงาน (Cross Zone) หรือ Smoke Detector โซนที่สองทำงาน 
กระดิ่ง (Bell) หยุดการทำงาน
ฮอร์น  (Horn)  ดังเป็นจังหวะ(Pulse)
1.3    ชุดหน่วงเวลา (Delay Timer) เริ่มนับถอยหลัง 60-0 ก่อนที่ตู้ Control จะสั่งให้      Electric Control Head ทำงาน
 เมื่อนับเวลาถอยหลังถึง 0  ตู้ Control จะสั่งให้     Electric Control Head ทำงาน จึงทำให้สารออก     จากถังบรรจุทันที
กระดิ่ง (Bell) และฮอร์น (Horn) ดังยาวต่อเนื่อง
1.4    เมื่อต้องการยกเลิกหรือขยายเวลาในการนับถอยหลัง
ยกเลิกการทำงานได้โดยกด รีเซ็ต  ที่ตู้ Control
การขยายเวลา หรือหยุดเวลาชั่วคราว ทำได้โดยการกด Abort เวลาที่กำลังนับถอยหลังจะหยุดนับทันทีและกลับไปยังเวลาตั้งต้น (60 ) เมื่อเลิกกด Abort  เวลาจะเริ่มนับถอยหลังใหม่ 
2.    แบบ Manual ทำได้ 2 ลักษณะคือ
2.1    โดยทำการดึง Manual Station จะทำให้ เสียงกระดิ่ง (Bell) และฮอร์น และไฟกระพริบ (Strobe) ดังยาว(Steady)   สารจะถูกฉีดออกมาดับเพลิงที่เกิดขึ้นสัญญาณจากตู้ควบคุมจะสั่งให้วาล์วเปิดให้สารออกจากถังบรรจุทันที
2.2      โดยทำการดึงสลักกลไกซึ่งอยู่กับชุด Electric Control Head ซึ่งติดตั้งอยู่บนหัวถังบรรจุสาร IG 100 จะทำให้สารถูกฉีดออกมาทันที และอุปกรณ์ Pressure switch จะทำงานแล้วจะส่งสัญญาณไปที่ส่วนควบคุม Control Panel  ทำให้เสียงกระดิ่ง (Bell) ฮอร์น(Horn) ไฟกระพริบและ ดังยาว 

 

ติดตั้งระบบดับเพลิงดับเพลิง Nitrogen,ไนโตรเจน,N2

ติดตั้งไนโตรเจน,Nirtrogen,N2

ไนโตรเจน,Nirtrogen,N2 ดับเพลิง

 

#รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้,#FireAlarm,#รับติดตั้งสปริงเกอร์, #Sprinkler,#ดับเพลิงท่อแห้ง,#ดับเพลิงท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อแห้ง,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#ติดตั้งดับเพลิงอัตโนมัติ,#ดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด#ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงHFC227ea,#ระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ระบบดับเพลิงIG100,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงFm200,#ระบบดับเพลิงNovec1230,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงCO2,#HFC227ea,#FK-5-1-12, #IG100,#N2,#fm200,#Novec1230,#CO2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงHFC227ea,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ติดตั้งระบบดับเพลิงIG100,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFm200,#ติดตั้งระบบดับเพลิงNovec1230,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงCO2,#ติดตั้งHFC227ea,#ติดตั้งFK-5-1-12,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งN2,#ติดตั้งfm200, #ติดตั้งNovec1230,#ติดตั้งCO2,#ปั๊มน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง,#ปั้มดับเพลิง,#ติดตั้งปั๊มดับเพลิง,#Firepump,#รับติดตั้งFirepump,#แท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิงคือ,#ระบบดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ระบบดับเพลิงด้วยโฟม,#ระบบโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิง,#ดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ติดตั้งโฟมดับเพลิง,#ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง,#ก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#แท้งก์สำรองน้ำดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องปั๊มดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องดับเพลิง,#ก่อสร้างอาคารดับเพลิง,#ระบบดับเพลิงสถานีแก๊สLpg,#ติดตั้งดับเพลิงที่เก็บแก๊ส,#Fm200คือ,#Novec1230คือ,#HFC227eaคือ,#FK-5-1-12คือ,#IG100คือ,#N2คือ,#co2คือ,#ติดตั้งตัวจับควัน,#ติดตั้งตัวจับความร้อน,#ตัวจับควัน,#ตัวจับความร้อน,#SmokeDetector,#HeatDetector,#กระดิ่งเตือนไฟไหม้,#ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้,#ตู้ควบคุมไฟอลาม,#ระบบอัคคีภัย,#ตรวจสอบประจำปีระบบดับเพลิง,#ตรวจสอบระบบระบบแจ้งไฟไหม้,#ติดตั้งท่อดับเพลิง,#ติดตั้งตู้ดับเพลิง,#หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง,#วาล์วดับเพลิง,#อุปกรณ์ระบบดับเพลิง,#ตัวกดแจ้งไฟไหม้,#Manual,#manualcallpoint,#Manualpull station,#FireAlarmControl,#ตรวจสอบประจำปีFm200,#ตรวจสอบประจำปีNovec1230,#ตรวจสอบประจำปีIG100,#ตรวจสอบประจำปีN2,#ตรวจสอบประจำปีco2,#ตรวจสอบประจำปีHFC227ea,#ตรวจสอบประจำปีFK-5-1-12,#รับตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

 

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
1,062,635

วีดีโอการทำงาน ดูวีดิโอทั้งหมด
หมวดหมู่สินค้า
อุปกรณ์แนะนำ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ