รายละเอียดสินค้า
agent name

โฟมดับเพลิง

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 14,959 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


ระบบโฟมดับเพลิง
          ระบบโฟมดับเพลิงนั้นมีมากมายขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบตามมาตรฐาน เช่น ถังน้ำมันชนิดหลังคาลอย อาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉีดโฟมแบบ Rim seal , หรือ ถังน้ำมันชนิดหลังคาติดตาย อาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉีดโฟมแบบ Top pourer และพื้นที่อื่นๆอีกมากมาย 
ซึ่งความเข้มข้นในการผสมโฟมนั้นก็มีต่างกันไป เช่น 1% , 3% , 6% โดยที่การจะได้มาซึ่งการผสมให้เป็นไปตามสัดส่วนนี้ จะต้องมีอุปกรณ์ผสมโฟมตัวนึง เรียกว่า Proportioner หรือ Ratio controller หรือ Inductor ซึ่งเป็นตัวควบคุมการผสมระหว่างน้ำยาโฟมเข้มข้นกับน้ำ ซึ่งอุปกรณ์นี้มีความสำคัญอย่างมากในระบบโฟมดับเพลิง

          โฟมดับเพลิง ที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการดับเพลิง ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อช่วยในการลดโอกาสความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อฉีด โฟมดับเพลิง ไปบนของเหลวติดไฟจะพบว่าโฟมปกคลุมอยู่บนบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้ไฟดับไฟได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากโฟมดับเพลิงมีลักษณะเป็นฟองขนาดเล็กที่มีผนังเป็นสารละลายลดแรงตึงผิว จึงรวมกันเป็นชั้นโฟมที่มีเนื้อยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคง ทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปยังเชื้อเพลิงและเปลวไฟได้
           โฟมดับเพลิง มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและน้ำมัน จึงปกคลุมได้ในแนบราบและลอยตัวอยู่เหนือของเหลวติดไฟ โดยโฟมจะเคลื่อนที่อย่างอิสระไปตามผิวหน้าของของเหลวที่กำลังลุกไหม้เพื่อไล่อากาศและป้องกันไม่ให้เปลวไฟสัมผัสกับอากาศในบริเวณเพลิงไหม้ พร้อมกันนี้ยังช่วยขัดขวางไอสารไวไฟไม่ให้กระจายไปตามแรงลมและลดความร้อนลง


คุณสมบัติของโฟมดับเพลิง
1. ดับไฟด้วยความเร็วและมีอัตราแผ่คลุมเหมาะสม (Knockdown speed and spreading rate)
เมื่อฉีดโฟมลงไปบนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่บนเชื้อเพลิงเหลว โฟมจะต้องสามารถคลุมผิวหน้าเชื้อเพลิงที่กำลังลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว และแผ่คลุมพื้นที่ของพื้นผิวเชื้อเพลิงได้ทั้งหมด เมื่อฉีดลงบนเปลวไฟแล้วพบว่ามีการลุกไหม้น้อยลงนั้นแสดงว่าประสิทธิภาพการทำงานของโฟมนั้นมีประสิทธิภาพ โดยสามารถฉีดซ้ำลงไปเป็นสร้างเป็นชั้นโฟมได้
2. ต้านทานความร้อนได้ดี (Heat resistance)
ความร้อนจัดจากการเผาไหม้ไม่ได้มาจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียว แต่มาจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ไอสารไวไฟ รวมถึงพื้นผิวร้อนจัดของวัตถุในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยเป็นผลต่อเนื่องจากการดับเปลวไฟและการแผ่คลุมเชื้อเพลิง ทำให้โฟมดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติในการต่อต้านผลกระทบเชิงลบของรังสีความร้อนที่แผ่ออกมาได้ดี
3. ต้านทานเชื้อเพลิงได้ดี (Fuel resistance)
โฟมดับเพลิงที่ดีต้องมีชั้นฟิล์มโฟมที่เหนียวแน่น เพื่อป้องกันการแทรกซึมของเชื้อเพลิงเหลวโดยเฉพาะสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนและปิโตรเคมี ถ้าโฟมถูกสารเหล่านี้ผสมเข้าไปในเนื้อโฟมจะทำให้สูญเสียประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงได้
4. ยับยั้งการแพร่กระจายไอเชื้อเพลิง (Flammable vapour suppression)
คุณสมบัติของโฟมดับเพลิงที่นอกจากจะคลุมพื้นผิวด้านบนของเชื้อเพลิงเหลวแล้ว ยังมีการแพร่กระจายของไอเชื้อเพลิงที่อยู่ด้านล่าง ที่พร้อมจะลุกติดไฟได้อีกครั้งเมื่อสัมผัสกับอากาศ ดังนั้นโฟมดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมไอเชื้อเพลิงไม่ให้สัมผัสกับอากาศได้อีก
5. มีความสามารถในการต่อต้านแอลกอฮอล์ (Alcohol resistance)
เชื้อเพลิงเหลวบางชนิดมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายที่มีขั้ว ซึ่งสามารถละลายในน้ำที่เป็นส่วนผสมของโฟมดับเพลิง เมื่อแอลกอฮอล์ละลายในน้ำที่เป็นส่วนผสมของโฟมดับเพลิง จะทำให้กลายเป็นของเหลวไวไฟและเกิดการลุกไหม้ได้อีกครั้ง โฟมดับเพลิงที่ดีต้องมีคุณสมบัติในการยับยั้งไม่ให้เชื้อเพลิงเหล่านั้นมารวมตัวกับน้ำ ในระบบอุตสาหกรรมหรืออาคารอื่นๆ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะสามารถควบคุม/ดับไฟ  ได้รวดเร็วกว่าโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนื่องจากเชื้อเพลิงในสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นมีปริมาณน้อยกว่าและการไหม้ไฟไม่รุนแรงเท่าเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงสามารถระบุประเภทของไฟได้ชัดเจนกว่า ทำให้การเลือกติดตั้งและดับเพลิงสามารถเลือกประเภทของสารดับเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ ได้
แต่ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นมีความท้าทายมากกว่าในเรื่องของการควบคุมประเภทของไฟ เนื่องจากอุตสาหกกรมปิโตรเคมีนั้นประกอบด้วยเชื้อเพลิงอยู่หลายชนิดและมีปริมาณมาก โดยเฉพาะวัตถุทางเคมีที่มีสารประกอบตั้งต้นที่ติดไฟได้ อีกทั้งมีความเป็นกรด มีฤทธิ์กัดกร่อน และสารผสม นอกจากนี้ยังมีเชื้อเพลิงเหลวอีกหลายรูปแบบที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเมื่อมีการลุกไหม้ของเปลวไฟ ซึ่งนอกจากเพลิงไหม้ขนาดใหญ่แล้วยังอาจก่อให้เกิดการระเบิดรุนแรงได้อีกด้วย
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีขนาดใหญ่และใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการควบคุมดูแล เนื่องจากเครื่องจักรภายในโรงงานจะทำงานอยู่ตลอดเวลา บางพื้นที่ควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ และบางพื้นที่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการควบคุมดูแลอย่างปลอดภัยและใกล้ชิด แต่ถึงแม้จะมีการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ แต่เหตุเพลิงไหม้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ถ้าไม่มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
    ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีเชื้อเพลิงอยู่ 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1. เชื้อเพลิงความดัน (Pressure-fed fires) เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากความดันของก๊าซ และความดันสูงจากของเหลวที่ติดไฟได้
2. เชื้อเพลิงเหลว (Fuel in-depth fire) เป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบของเหลวที่ติดไฟได้ซึ่งพบได้ทั่วไปในโรงงานและมีปริมาณมาก
ระบบดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรมนี้จึงต้องมีทั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบดับเพลิงด้วยโฟม เนื่องจากประเภทของไฟที่จะเกิดขึ้นภายในโรงงานจะมีหลายรูปแบบซึ่งต้องใช้ระบบดับเพลิงที่แตกต่างกันตามชนิดของไฟ
ทำให้ระบบดับเพลิงด้วยโฟมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมเพลิงไหม้ในอุตสาหกกรมปิโตรเคมีได้ดี เนื่องจากความสามารถในการดับเพลิงบนเชื้อเพลิงชนิดเหลว อีกทั้งยังควบคุมไอเชื้อเพลิงที่จะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ได้ เนื่องจากเชื้อเพลิงชนิดเหลวมีอยู่เป็นปริมาณมากและคุณสมบัติของโฟมดับเพลิงก็สามารถควบคุมไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดนี้ได้

ตัวอย่างติดตั้งโฟมดับเพลิง

  #ระบบโฟมดับเพลิง

#ระบบดับเพลิงพื้นที่เก็บสารเคมี

#รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้,#FireAlarm,#รับติดตั้งสปริงเกอร์,#Sprinkler,#ดับเพลิงท่อแห้ง,#ดับเพลิงท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อแห้ง,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#ติดตั้งดับเพลิงอัตโนมัติ,#ดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด#ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงHFC227ea,#ระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ระบบดับเพลิงIG100,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงFm200,#ระบบดับเพลิงNovec1230,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงCO2,#HFC227ea,#FK-5-1-12, #IG100,#N2,#fm200,#Novec1230,#CO2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงHFC227ea,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ติดตั้งระบบดับเพลิงIG100,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFm200,#ติดตั้งระบบดับเพลิงNovec1230,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงCO2,#ติดตั้งHFC227ea,#ติดตั้งFK-5-1-12,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งN2,#ติดตั้งfm200,#ติดตั้งNovec1230,#ติดตั้งCO2,#ปั๊มน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง,#ปั้มดับเพลิง,#ติดตั้งปั๊มดับเพลิง,#Firepump,#รับติดตั้งFirepump,#แท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิงคือ,#ระบบดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ระบบดับเพลิงด้วยโฟม,#ระบบโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิง,#ดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ติดตั้งโฟมดับเพลิง,#ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง,#ก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#แท้งก์สำรองน้ำดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องปั๊มดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องดับเพลิง,#ก่อสร้างอาคารดับเพลิง,#ระบบดับเพลิงสถานีแก๊สLpg,#ติดตั้งดับเพลิงที่เก็บแก๊ส,#Fm200คือ,#Novec1230คือ,#HFC227eaคือ,#FK-5-1-12คือ,#IG100คือ,#N2คือ,#co2คือ,#ติดตั้งตัวจับควัน,#ติดตั้งตัวจับความร้อน,#ตัวจับควัน,#ตัวจับความร้อน,#SmokeDetector,#HeatDetector,#กระดิ่งเตือนไฟไหม้,#ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้,#ตู้ควบคุมไฟอลาม,#ระบบอัคคีภัย,#ตรวจสอบประจำปีระบบดับเพลิง,#ตรวจสอบระบบระบบแจ้งไฟไหม้,#ติดตั้งท่อดับเพลิง,#ติดตั้งตู้ดับเพลิง,#หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง,#วาล์วดับเพลิง,#อุปกรณ์ระบบดับเพลิง,#ตัวกดแจ้งไฟไหม้#Manual,#manualcallpoint,#Manualpull station,#FireAlarmControl,#ตรวจสอบประจำปีFm200,#ตรวจสอบประจำปีNovec1230,#ตรวจสอบประจำปีIG100,#ตรวจสอบประจำปีN2,#ตรวจสอบประจำปีco2,#ตรวจสอบประจำปีHFC227ea,#ตรวจสอบประจำปีFK-5-1-12,#รับตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
1,263,542

วีดีโอการทำงาน ดูวีดิโอทั้งหมด

ทดสอบระบบดับเพลิง(ข้าวหงษ์ทอง)อพยพหนีไฟ(ข้าวหงษ์ทอง)อุปกรณ์ดับเพลิง
!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น:

!ไม่พบข้อมูลชื่อ

ยี่ห้อ:
รุ่น: