รายละเอียดสินค้า
agent name

โฟมดับเพลิง

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 14,002 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


ระบบโฟมดับเพลิง
          ระบบโฟมดับเพลิงนั้นมีมากมายขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบตามมาตรฐาน เช่น ถังน้ำมันชนิดหลังคาลอย อาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉีดโฟมแบบ Rim seal , หรือ ถังน้ำมันชนิดหลังคาติดตาย อาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉีดโฟมแบบ Top pourer และพื้นที่อื่นๆอีกมากมาย 
ซึ่งความเข้มข้นในการผสมโฟมนั้นก็มีต่างกันไป เช่น 1% , 3% , 6% โดยที่การจะได้มาซึ่งการผสมให้เป็นไปตามสัดส่วนนี้ จะต้องมีอุปกรณ์ผสมโฟมตัวนึง เรียกว่า Proportioner หรือ Ratio controller หรือ Inductor ซึ่งเป็นตัวควบคุมการผสมระหว่างน้ำยาโฟมเข้มข้นกับน้ำ ซึ่งอุปกรณ์นี้มีความสำคัญอย่างมากในระบบโฟมดับเพลิง

          โฟมดับเพลิง ที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการดับเพลิง ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อช่วยในการลดโอกาสความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อฉีด โฟมดับเพลิง ไปบนของเหลวติดไฟจะพบว่าโฟมปกคลุมอยู่บนบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้ไฟดับไฟได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากโฟมดับเพลิงมีลักษณะเป็นฟองขนาดเล็กที่มีผนังเป็นสารละลายลดแรงตึงผิว จึงรวมกันเป็นชั้นโฟมที่มีเนื้อยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคง ทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปยังเชื้อเพลิงและเปลวไฟได้
           โฟมดับเพลิง มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและน้ำมัน จึงปกคลุมได้ในแนบราบและลอยตัวอยู่เหนือของเหลวติดไฟ โดยโฟมจะเคลื่อนที่อย่างอิสระไปตามผิวหน้าของของเหลวที่กำลังลุกไหม้เพื่อไล่อากาศและป้องกันไม่ให้เปลวไฟสัมผัสกับอากาศในบริเวณเพลิงไหม้ พร้อมกันนี้ยังช่วยขัดขวางไอสารไวไฟไม่ให้กระจายไปตามแรงลมและลดความร้อนลง


คุณสมบัติของโฟมดับเพลิง
1. ดับไฟด้วยความเร็วและมีอัตราแผ่คลุมเหมาะสม (Knockdown speed and spreading rate)
เมื่อฉีดโฟมลงไปบนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่บนเชื้อเพลิงเหลว โฟมจะต้องสามารถคลุมผิวหน้าเชื้อเพลิงที่กำลังลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว และแผ่คลุมพื้นที่ของพื้นผิวเชื้อเพลิงได้ทั้งหมด เมื่อฉีดลงบนเปลวไฟแล้วพบว่ามีการลุกไหม้น้อยลงนั้นแสดงว่าประสิทธิภาพการทำงานของโฟมนั้นมีประสิทธิภาพ โดยสามารถฉีดซ้ำลงไปเป็นสร้างเป็นชั้นโฟมได้
2. ต้านทานความร้อนได้ดี (Heat resistance)
ความร้อนจัดจากการเผาไหม้ไม่ได้มาจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียว แต่มาจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ไอสารไวไฟ รวมถึงพื้นผิวร้อนจัดของวัตถุในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยเป็นผลต่อเนื่องจากการดับเปลวไฟและการแผ่คลุมเชื้อเพลิง ทำให้โฟมดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติในการต่อต้านผลกระทบเชิงลบของรังสีความร้อนที่แผ่ออกมาได้ดี
3. ต้านทานเชื้อเพลิงได้ดี (Fuel resistance)
โฟมดับเพลิงที่ดีต้องมีชั้นฟิล์มโฟมที่เหนียวแน่น เพื่อป้องกันการแทรกซึมของเชื้อเพลิงเหลวโดยเฉพาะสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนและปิโตรเคมี ถ้าโฟมถูกสารเหล่านี้ผสมเข้าไปในเนื้อโฟมจะทำให้สูญเสียประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงได้
4. ยับยั้งการแพร่กระจายไอเชื้อเพลิง (Flammable vapour suppression)
คุณสมบัติของโฟมดับเพลิงที่นอกจากจะคลุมพื้นผิวด้านบนของเชื้อเพลิงเหลวแล้ว ยังมีการแพร่กระจายของไอเชื้อเพลิงที่อยู่ด้านล่าง ที่พร้อมจะลุกติดไฟได้อีกครั้งเมื่อสัมผัสกับอากาศ ดังนั้นโฟมดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมไอเชื้อเพลิงไม่ให้สัมผัสกับอากาศได้อีก
5. มีความสามารถในการต่อต้านแอลกอฮอล์ (Alcohol resistance)
เชื้อเพลิงเหลวบางชนิดมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายที่มีขั้ว ซึ่งสามารถละลายในน้ำที่เป็นส่วนผสมของโฟมดับเพลิง เมื่อแอลกอฮอล์ละลายในน้ำที่เป็นส่วนผสมของโฟมดับเพลิง จะทำให้กลายเป็นของเหลวไวไฟและเกิดการลุกไหม้ได้อีกครั้ง โฟมดับเพลิงที่ดีต้องมีคุณสมบัติในการยับยั้งไม่ให้เชื้อเพลิงเหล่านั้นมารวมตัวกับน้ำ ในระบบอุตสาหกรรมหรืออาคารอื่นๆ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะสามารถควบคุม/ดับไฟ  ได้รวดเร็วกว่าโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนื่องจากเชื้อเพลิงในสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นมีปริมาณน้อยกว่าและการไหม้ไฟไม่รุนแรงเท่าเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงสามารถระบุประเภทของไฟได้ชัดเจนกว่า ทำให้การเลือกติดตั้งและดับเพลิงสามารถเลือกประเภทของสารดับเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ ได้
แต่ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นมีความท้าทายมากกว่าในเรื่องของการควบคุมประเภทของไฟ เนื่องจากอุตสาหกกรมปิโตรเคมีนั้นประกอบด้วยเชื้อเพลิงอยู่หลายชนิดและมีปริมาณมาก โดยเฉพาะวัตถุทางเคมีที่มีสารประกอบตั้งต้นที่ติดไฟได้ อีกทั้งมีความเป็นกรด มีฤทธิ์กัดกร่อน และสารผสม นอกจากนี้ยังมีเชื้อเพลิงเหลวอีกหลายรูปแบบที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเมื่อมีการลุกไหม้ของเปลวไฟ ซึ่งนอกจากเพลิงไหม้ขนาดใหญ่แล้วยังอาจก่อให้เกิดการระเบิดรุนแรงได้อีกด้วย
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีขนาดใหญ่และใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการควบคุมดูแล เนื่องจากเครื่องจักรภายในโรงงานจะทำงานอยู่ตลอดเวลา บางพื้นที่ควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ และบางพื้นที่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการควบคุมดูแลอย่างปลอดภัยและใกล้ชิด แต่ถึงแม้จะมีการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ แต่เหตุเพลิงไหม้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ถ้าไม่มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
    ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีเชื้อเพลิงอยู่ 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1. เชื้อเพลิงความดัน (Pressure-fed fires) เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากความดันของก๊าซ และความดันสูงจากของเหลวที่ติดไฟได้
2. เชื้อเพลิงเหลว (Fuel in-depth fire) เป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบของเหลวที่ติดไฟได้ซึ่งพบได้ทั่วไปในโรงงานและมีปริมาณมาก
ระบบดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรมนี้จึงต้องมีทั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบดับเพลิงด้วยโฟม เนื่องจากประเภทของไฟที่จะเกิดขึ้นภายในโรงงานจะมีหลายรูปแบบซึ่งต้องใช้ระบบดับเพลิงที่แตกต่างกันตามชนิดของไฟ
ทำให้ระบบดับเพลิงด้วยโฟมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมเพลิงไหม้ในอุตสาหกกรมปิโตรเคมีได้ดี เนื่องจากความสามารถในการดับเพลิงบนเชื้อเพลิงชนิดเหลว อีกทั้งยังควบคุมไอเชื้อเพลิงที่จะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ได้ เนื่องจากเชื้อเพลิงชนิดเหลวมีอยู่เป็นปริมาณมากและคุณสมบัติของโฟมดับเพลิงก็สามารถควบคุมไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดนี้ได้

ตัวอย่างติดตั้งโฟมดับเพลิง

  #ระบบโฟมดับเพลิง

#ระบบดับเพลิงพื้นที่เก็บสารเคมี

#รับติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้,#FireAlarm,#รับติดตั้งสปริงเกอร์,#Sprinkler,#ดับเพลิงท่อแห้ง,#ดับเพลิงท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อเปียก,#ติดตั้งสปริงเกอร์ท่อแห้ง,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#รับติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ,#ติดตั้งดับเพลิงอัตโนมัติ,#ดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด#ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ระบบดับเพลิงHFC227ea,#ระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ระบบดับเพลิงIG100,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงFm200,#ระบบดับเพลิงNovec1230,#ระบบดับเพลิงN2,#ระบบดับเพลิงCO2,#HFC227ea,#FK-5-1-12, #IG100,#N2,#fm200,#Novec1230,#CO2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด,#ติดตั้งระบบดับเพลิงHFC227ea,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFK-5-1-12,#ติดตั้งระบบดับเพลิงIG100,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงFm200,#ติดตั้งระบบดับเพลิงNovec1230,#ติดตั้งระบบดับเพลิงN2,#ติดตั้งระบบดับเพลิงCO2,#ติดตั้งHFC227ea,#ติดตั้งFK-5-1-12,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งIG100,#ติดตั้งN2,#ติดตั้งfm200,#ติดตั้งNovec1230,#ติดตั้งCO2,#ปั๊มน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง,#ปั้มดับเพลิง,#ติดตั้งปั๊มดับเพลิง,#Firepump,#รับติดตั้งFirepump,#แท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#รับติดตั้งโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิงคือ,#ระบบดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ระบบดับเพลิงด้วยโฟม,#ระบบโฟมดับเพลิง,#โฟมดับเพลิง,#ดับเพลิงที่เก็บสารเคมี,#ติดตั้งโฟมดับเพลิง,#ติดตั้งระบบโฟมดับเพลิง,#ก่อสร้างแท้งก์เก็บน้ำดับเพลิง,#แท้งก์สำรองน้ำดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องปั๊มดับเพลิง,#ก่อสร้างห้องดับเพลิง,#ก่อสร้างอาคารดับเพลิง,#ระบบดับเพลิงสถานีแก๊สLpg,#ติดตั้งดับเพลิงที่เก็บแก๊ส,#Fm200คือ,#Novec1230คือ,#HFC227eaคือ,#FK-5-1-12คือ,#IG100คือ,#N2คือ,#co2คือ,#ติดตั้งตัวจับควัน,#ติดตั้งตัวจับความร้อน,#ตัวจับควัน,#ตัวจับความร้อน,#SmokeDetector,#HeatDetector,#กระดิ่งเตือนไฟไหม้,#ติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้,#ตู้ควบคุมไฟอลาม,#ระบบอัคคีภัย,#ตรวจสอบประจำปีระบบดับเพลิง,#ตรวจสอบระบบระบบแจ้งไฟไหม้,#ติดตั้งท่อดับเพลิง,#ติดตั้งตู้ดับเพลิง,#หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง,#วาล์วดับเพลิง,#อุปกรณ์ระบบดับเพลิง,#ตัวกดแจ้งไฟไหม้#Manual,#manualcallpoint,#Manualpull station,#FireAlarmControl,#ตรวจสอบประจำปีFm200,#ตรวจสอบประจำปีNovec1230,#ตรวจสอบประจำปีIG100,#ตรวจสอบประจำปีN2,#ตรวจสอบประจำปีco2,#ตรวจสอบประจำปีHFC227ea,#ตรวจสอบประจำปีFK-5-1-12,#รับตรวจสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
1,062,660

วีดีโอการทำงาน ดูวีดิโอทั้งหมด
หมวดหมู่สินค้า
อุปกรณ์แนะนำ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ
!ไม่พบข้อมูลชื่อ