agent name

Fk-5-1-12

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 9,049 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


Fk-5-1-12

                    ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด FK-5-1-12 หรือ Novec 1230 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยเป็นระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ แบบ Total Flooding โดยกำหนดให้ความเข้มข้นของสาร 4.7% - 10% ต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลาในการฉีดก๊าซให้ได้ความเข้มข้นดังกล่าว ภายในระยะเวลา 10 วินาที ที่ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะสำหรับห้องดังต่อไปนี้ เช่น Server Room, Data Center , MDB Room , ห้องไฟฟ้า , ห้องควบคม , ห้อง UPS , ห้องเก็บสารเคมี , ห้องเก็บแบตเตอรี่ , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องเก็บเอกสารสำคัญ พิพิธภัณฑ์ และ ห้องอื่นๆ

*สารดับเพลิงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

*เป็นระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent Fire Extinguishing System)

*เป็นก๊าซซึ่ง ไม่นำไฟฟ้า, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น ไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง และไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ      หลังจากการฉีดสารเพื่อดับเพลิง

*เหมาะสำหรับดับเพลิง เชื้อเพลิงประเภท Class A, Class B และ Class C

*เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly)

ความสามารถในการยับยั้งการเพลิงไหม้

Sprinkler ลดปริมาณความร้อนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงลง

Co2,N2 ลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนในบริเวณ ที่เกิด เพลิงไหม้

Fk-1-5-12 หยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ในการเกิดเพลิงไหม้

 

การทำงานของระบบ

                    การทำงานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดดับเพลิง Fk-5-1-12 จะทำงานในลักษณะการฉีดสารให้กระจายครอบคลุมทั้งห้อง ระบบสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Automatic และ Manual ได้ดังนี้

 1. แบบ Automatic

โดยใช้ Detector ติดตั้งแบบ Cross Zone เมื่อ  Detector ตรวจจับควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ ได้และส่งสัญญาณไปยังตู้ Control ขั้นตอนการทำงานของระบบจะเป็นไปดังต่อไปนี้

  1. Detector ตัวแรกทำงาน (Fist Zone) หรือ Smoke Detector โซนแรกทำงาน

กระดิ่ง (Bell)  ดังเป็นจังหวะ(Pulse)

 ตัดการทำงานของแอร์

  1.    Detector ตัวที่สองทำงาน (Cross Zone) หรือ Smoke Detector โซนที่สองทำงาน

กระดิ่ง (Bell) หยุดการทำงาน

ฮอร์น  (Horn)  ดังเป็นจังหวะ(Pulse)

  1. ชุดหน่วงเวลา (Delay Timer) เริ่มนับถอยหลัง 60-0 ก่อนที่ตู้ Control จะสั่งให้      Electric Control Head ทำงาน

 เมื่อนับเวลาถอยหลังถึง 0  ตู้ Control จะสั่งให้     Electric Control Head ทำงาน จึงทำให้สารออก     จากถังบรรจุทันที

กระดิ่ง (Bell) และฮอร์น (Horn) ดังยาวต่อเนื่อง

  1. เมื่อต้องการยกเลิกหรือขยายเวลาในการนับถอยหลัง

ยกเลิกการทำงานได้โดยกด รีเซ็ต  ที่ตู้ Control

การขยายเวลา หรือหยุดเวลาชั่วคราว ทำได้โดยการกด Abort เวลาที่กำลังนับถอยหลังจะหยุดนับทันทีและกลับไปยังเวลาตั้งต้น (60 ) เมื่อเลิกกด Abort  เวลาจะเริ่มนับถอยหลังใหม่

 1. แบบ Manual ทำได้ 2 ลักษณะคือ

2.1    โดยทำการดึง Manual Station จะทำให้ เสียงกระดิ่ง (Bell) และฮอร์น และไฟกระพริบ (Strobe) ดังยาว(Steady)   สารจะถูกฉีดออกมาดับเพลิงที่เกิดขึ้นสัญญาณจากตู้ควบคุมจะสั่งให้วาล์วเปิดให้สารออกจากถังบรรจุทันที

2.2      โดยทำการดึงสลักกลไกซึ่งอยู่กับชุด Electric Control Head ซึ่งติดตั้งอยู่บนหัวถังบรรจุสาร Fk-5-1-12 จะทำให้สารถูกฉีดออกมาทันที และอุปกรณ์ Pressure switch จะทำงานแล้วจะส่งสัญญาณไปที่ส่วนควบคุม Control Panel  ทำให้เสียงกระดิ่ง (Bell) ฮอร์น(Horn) ไฟกระพริบและ ดังยาว

 

ตัวอย่างติดตั้ง Fk-5-1-12

 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด Fk-5-1-12

 

Fk-5-1-12 Clean Agent

 

 

                   

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง

 • OK970
 • Untitled-1
 • Untitled-1
 • S08
 • S08
 • S07
 • Banner-Uoa-1