agent name

Fire Pump

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 14,392 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


Fire Pump

    Fire Pump หรือ ปั๊มน้ำดับเพลิง เป็นหัวใจหลักของระบบดับเพลิง ที่มีความจำเป็นต่อสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภัย อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารโรงงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ ปั๊มน้ำดับเพลิงมีให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และการควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC 

ประเภทของ Fire Pump มี 2 ประเภทคือ
 

1. แบบนอน (Horizontal)

Fire Pump Horizontal

 


2. แบบตั้ง (Vertical) 

Fire Pump Vertical

 

    ซึ่งการเลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จะต้องคำนึงถึงระดับน้ำเริ่มต้นที่ใช้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ดูดและจ่ายออกไปยังระบบท่อดับเพลิง ส่วนประเภทของระบบต้นกำลังของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมี 2 ประเภท คือ
1. แบบเครื่องยนต์ดีเซล
2. แบบมอเตอร์ไฟฟ้า
โดยระบบทั้งสองประเภทสามารถใช้กับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งแบบนอนและตั้ง 

 

ตัวอย่างติดตั้ง Fire Pump 

Fire Pump Horizontal

Fire Pump Vertical

 

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง

  • OK970
  • Untitled-1
  • Untitled-1
  • S08
  • S08
  • S07
  • Banner-Uoa-1