agent name

IG100

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 14,454 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


IG 100

                     ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน IG 100 ประกอบด้วยถังบรรจุก๊าซไนโตรเจน, ตู้ควบคุมระบบฯ, อุปกรณ์ ระบบท่อก๊าซดับเพลิง, หัวฉีด, กล่องควบคุมระบบฯ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้, แผงแสดงสถานการณ์ ทํางานและอุปกรณ์กําเนิดเสียงเตือน สารดับเพลิงใช้เป็นก๊าซไนโตรเจนที่ไม่ทําลายสภาพแวดล้อม

                    ความสามารถในการดับเพลิง ด้วยลดออกซิเจนภายในพื้นที่ป้องกัน โดยถูกนำมาใช้ดับเพลิงแทนสารดับเพลิงฮาล่อน 1301 ตามมาตรฐาน NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems แก๊สเฉื่อยดับไฟด้วยวิธีกำจัดออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ ทำให้การลุกไหม้เกิดขึ้นและดำเนินต่อ ไปได้อยู่ที่ 21% หากปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 15% จะทำให้การลุกไหม้ยุติลง โดยทั่วไป แก๊สเฉื่อยที่ใช้ดับไฟจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในบริเวณนั้นเหลือต่ำกว่า 15% โดยทั่วไปจะมีปริมาณออกซิเจนเหลืออยู่ประมาณ 10-12.5% ขึ้นอยู่ค่าความเข้มข้นที่ใช้ในการออกแบบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 10% เพราะจะทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ใช้สาร (หนีออกไปไม่ทันหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับห้องดังต่อไปนี้ เช่น Server Room, Data Center , MDB Room , ห้องไฟฟ้า , ห้องควบคม , ห้อง UPS , ห้องเก็บสารเคมี , ห้องเก็บแบตเตอรี่ , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องเก็บเอกสารสำคัญ พิพิธภัณฑ์ และ ห้องอื่นๆ

 • IG 100 ก๊าซจากธรรมชาติ Clean Agent Fire Extinguishing Systemสามารถใช้ดับเพลิงได้
 • ไม่นำไฟฟ้า, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น และไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ หลังจากการฉีดสารเพื่อดับเพลิง
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง 58Bar(850psi)
 • มีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันขณะฉีดอย่างต่อเนื่องคงที่ 40-60 Bar ไม่เกิดอันตรายระหว่างฉีดกาซดับเพลิงออกมา
 • สามารถติดตั้งร่วมกับ Selector Valve ได้ ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งชุดถังหนึ่งชุดเพื่อป้องกันหลายๆ พื้นที่ได้
 • สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Automatic and Manual operate
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น UL Listed, FM Approves, Vds
 • เหมาะสำหรับดับเพลิง เชื้อเพลิงประเภท Class A, Class B และ Class C
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly)
 • Ozone Depletion Potential =  0
 • Global Warming Potential =  0

ความสามารถในการยับยั้งการเพลิงไหม้

Sprinkler ลดปริมาณความร้อนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงลง

IG 100 ลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนในบริเวณ ที่เกิด เพลิงไหม้

Fk-1-5-12 หยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ในการเกิดเพลิงไหม้

ตัวอย่างการติดตั้ง IG 100

IG100

IG 100

                     

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง

 • OK970
 • Untitled-1
 • Untitled-1
 • S08
 • S08
 • S07
 • Banner-Uoa-1