agent name

ปั๊มน้ำดับเพลิง

ราคา : ติดต่อผู้ขาย

เปิดอ่าน 14,532 ครั้ง


อุปกรณ์ระบบ


ปั๊มน้ำดับเพลิง

ปั๊มน้ำดับเพลิง หรือ Fire Pump System เป็นหัวใจหลักของระบบดับเพลิง ที่มีความจำเป็นต่อสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากอัคคีภัย อย่างเช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า อาคารโรงงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ ปั๊มน้ำดับเพลิงมีให้เลือกใช้ให้เหมาะกับงานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และการควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC 

การแบ่งประเภทของปั๊มดับเพลิง มีด้วยกัน 2 ประเภทคือ
1. แบบนอน (Horizontal)
2. แบบตั้ง (Vertical) 

ซึ่งการเลือกประเภทของปั๊มน้ำดับเพลิง ขึ้นอยู่กับความสูงต่ำของแท้งค์เก็บน้ำ กล่าวคือ

*หากก่อสร้างแท้งค์น้ำบนดิน ให้เลือกใช้ ปั๊มดับเพลิง แบบนอน (Horizontal)

ปั๊มน้ำดับเพลิงแนวนอน

*หากก่อสร้างแท้งค์น้ำใต้ดิน ให้เลือกใช้ ปั๊มดับเพลิง แบบตั้ง (Vertical) 

ปั๊มดับเพลิงแนวตั้ง

 

ตัวอย่างผลงานการติดตั้ง ปั๊มดับเพลิงแนวนอน , ปั๊มดับเพลิงแนวตั้ง

ปั๊มน้ำดับเพลิงแนวนอน

ปั๊มน้ำดับเพลิงแนวตั้ง

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบดับเพลิง และ ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  สำรวจหน้างานให้คำปรึกษา ทำแบบ ประเมินราคาฟรี โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า" รับงานแล้วไม่จ้างงานต่อ เรามีทีมออกแบบและติดตั้งของเราเอง

  • OK970
  • Untitled-1
  • Untitled-1
  • S08
  • S08
  • S07
  • Banner-Uoa-1