agent name

ระบบดับเพลิง N2 , IG100

ราคา : ติดต่อผู้ขาย


อุปกรณ์ระบบ


ระบบดับเพลิง ไนโตรเจน N2 , IG100

       ไนโตรเจนเป็นสารสะอาดดับเพลิงชนิดหนึ่งในกลุ่มของแก๊สเฉื่อยซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารสะอาดดับเพลิง ที่มีความสามารถในการดับเพลิง ด้วยลดออกซิเจนภายในพื้นที่ป้องกัน โดยถูกนำมาใช้ดับเพลิงแทนสารดับเพลิงฮาล่อน 1301 ตามมาตรฐาน NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems

           แก๊สเฉื่อยดับไฟด้วยวิธีกำจัดออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ ทำให้การลุกไหม้เกิดขึ้นและดำเนินต่อ ไปได้อยู่ที่ 21% หากปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 15% จะทำให้การลุกไหม้ยุติลง โดยทั่วไป แก๊สเฉื่อยที่ใช้ดับไฟจะทำให้ปริมาณออกซิเจนในบริเวณนั้นเหลือต่ำกว่า 15% โดยทั่วไปจะมีปริมาณออกซิเจนเหลืออยู่ประมาณ 10-12.5% ขึ้นอยู่ค่าความเข้มข้นที่ใช้ในการออกแบบ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 10% เพราะจะทำให้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ใช้สาร (หนีออกไปไม่ทันหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับห้องดังต่อไปนี้ เช่น Server Room, Data Center , MDB Room , ห้องไฟฟ้า , ห้องควบคม , ห้อง UPS , ห้องเก็บสารเคมี , ห้องเก็บแบตเตอรี่ , ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องเก็บเอกสารสำคัญ พิพิธภัณฑ์ และ ห้องอื่นๆ

ไนโตรเจนเป็น ก๊าซจากธรรมชาติ Clean Agent Fire Extinguishing Systemสามารถใช้ดับเพลิงได้

ไม่นำไฟฟ้า, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น และไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ หลังจากการฉีดสารเพื่อดับเพลิง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง 58Bar(850psi)

มีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันขณะฉีดอย่างต่อเนื่องคงที่ 40-60 Bar ไม่เกิดอันตรายระหว่างฉีดกาซดับเพลิงออกมา

สามารถติดตั้งร่วมกับ Selector Valve ได้ ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งชุดถังหนึ่งชุดเพื่อป้องกันหลายๆ พื้นที่ได้

สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Automatic and Manual operate

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น UL Listed, FM Approves, Vds

เหมาะสำหรับดับเพลิง เชื้อเพลิงประเภท Class A, Class B และ Class C

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly)

Ozone Depletion Potential =  0

Global Warming Potential =  0

ระบบดับเพลิงN2ระบบดับเพลิงไนโตรเจน

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

  • OK970
  • Untitled-1
  • Untitled-1
  • S08
  • S08
  • S07
  • Banner-Uoa-1