agent name

ระบบดับเพลิงชนิดท่อแห้ง ,ชะลอน้ำ

ราคา : ติดต่อผู้ขาย


อุปกรณ์ระบบ


ระบบดับเพลิงชนิดท่อแห้ง , ระบบดับเพลิงแบบชะลอน้ำ , PRE-ACTION

      ระบบชะลอการฉีดนํ้า (PRE-ACTION) เป็นระบบท่อแห้งชนิดหนึ่ง กล่าวคือ ใน สถานะปกติจะไม่มีนํ้าอยู่ในระบบท่อสปริงค์เกลอร์ การทำงานของระบบจะอาศัย ระบบการ ตรวจจับควันส่งสัญญาณทางไฟฟ้าไปเปิดระบบวาล์วนํ้า (PRE-ACTION VALVE) ก่อนที่หัว สปริงค์เกลอร์จะแตกหรือขาดหลุด ทำให้ระบบชะลอการฉีดน้ำมีโอกาสผิดพลาดที่หัวสปริงค์เกลอร์จะฉีดนํ้าน้อยกว่าระบบอื่น ดังนั้น ระบบนี้จึงเหมาะที่จะนำไปใช้ควบคุมในบริเวณ ส่วนสำคัญของโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องการให้มีการผิดพลาดจากการฉีดน้ำน้อยที่สุด โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA

การทำงานของระบบ

      ระบบ PRE-ACTION ที่ใช้เป็นแบบระบบ DOUBLE INTERLOCK ELECTRIC / PNEUMATIC ACTUATION ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า และเปิดปล่อยนํ้าด้วยระบบอากาศอัด ตามภาพที่แสดงการทำงาน จะเริ่มจากระบบตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) เมื่อระบบตรวจจับควันตรวจจับได้ จะกระตุ้นให้ ระบบ ALARM (ALARM BELL) ส่งสัญญาณเตือน และจะสั่ง SOLENOID VALVE ชึ่งปกติปิดให้เปิดออก
ระบบนี้ปกติจะมีอากาศภายใต้แรงดัน กดอัดไว้ตลอดเวลาที่ PNUEMATIC ACTUATOR เมื่อ SOLENOID VALVE เปิด นํ้าในท่อที่ต่อไว้ด้านบน DELUGE VALVE จะไหลผ่าน SOLENOID VALVE แต่น้ำจะถูก INTER LOCKED ไว้ด้วย PNUEMATIC ACTUATOR ทำให้นํ้าระบายออกไม่ได้, แรงดันนํ้าบนไดอะแฟรมของ DELUGE VALVE ไม่ลดลง DELUGE VALVE จึงไม่เปิดปล่อยน้ำจนกว่าหัวสปริงค์เกลอร์จะแตก หรือเปิดออกเมื่อสปริงค์เกลอร์แตก หรือเปิดออก อากาศที่อัดอยู่ในท่อสปริงเกลอร์จะมี ความดันลดลง ทำให้ท่อที่ต่อด้านบน PNUEMATIC ACTUATOR ที่มีอากาศอัดกดไว้ตลอดเวลาลดลงตามไปด้วย PNUEMATIC ACTUATOR จะเปิดระบายน้ำที่ไหลผ่านจาก SOLENOID VALVE ออกทิ้ง แรงดันน้ำที่อยู่ด้านบนไดอะแกรมของ DELUGE VALVE จะลดลง ทำให้ DELUGE VALVE เปิด และปล่อยน้ำอย่างรวดเร็วเข้าสู่ระบบท่อสปริงเกลอร์ เพื่อกระจายน้ำดับเพลิงในทันที พร้อมทั้ง AIR SUPERVISIORY SWITCH จะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุม เพื่อส่งไปให้ระบบสัญญาณแจ้งเตือนทำงาน (โดยใช้เป็น STROBE ALARM HORN) 

      ในกรณีที่ท่อสปริงณ์กลอร์หรือหัวสปริงค์เกลอร์แตกก่อนที่ระบบตรวจจับจะทำงาน DELUGE VALVE จะไม่เปิด แต่ระบบท่อสปริงค์เกลอร์จะถูกตรวจสอบไว้ด้วยแรงดันของอากาศอย่างอัตโนมัติตลอดเวลาที่ใช้งาน (SYSTEM MAINTENANCE AIR COMPRESSOR SUPPLY SUPERVISE) ถ้าแรงดันอากาศที่ใช้ตรวจสอบลดลงน้อยกว่าแรงดันที่ตั้งไว้เนื่องจากหัวสปริงค์เกลอร์แตก, ท่อแตก หรือชำรุดโดยอุบัติเหตุ LOW AIR PRESSURE ALARM SWITCH จะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุม เพื่อส่งไปให้ระบบสัญญาณแจ้งเตือนทำงาน (ควรจะเป็น STROBE ALARM HORN หรือสัญญาณที่แตกต่างจากที่ระบบ ตรวจจับได้ปกติ)

      ในกรณีที่ระบบตรวจจับสัญญาณ, ระบบไฟฟ้า

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

  • OK970
  • Untitled-1
  • Untitled-1
  • S08
  • S08
  • S07
  • Banner-Uoa-1