agent name

โครงการติดตั้ง Sprinkler อาคาร3100 CPPC บางปะกง

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด


ติดต่อเรา


โครงการติดตั้ง Sprinkler อาคาร3100 CPPC บางปะกง

บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

 

โครงการติดตั้ง Sprinkler อาคาร3100 CPPC บางปะกง บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

52 หมู่ 1, ถนนบางนา-ตราด, ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24180


 

บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

  • OK970
  • Untitled-1
  • Untitled-1
  • S08
  • S08
  • S07
  • Banner-Uoa-1