ผลงานที่ผ่านมา
agent name

โครงการซ่อมแซมระบบดับเพลิง Sprinkler โรงคัดไข่

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 00060
agent name

ติดตั้งระบบดับเพลิง Sprinkler

Pos SeAh steel wite ( thailand )
agent name

ติดตั้ง FM-200 ห้องควบคุมดาวเทียม 1,2,3,4,5,6

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
agent name

ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้อง MDB

ซีพี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บางปะกง
agent name

ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้อง MDB

ซีพี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ บางพลี
agent name

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้องควบคุม ( 44 ห้อง)

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
agent name

ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้องควบคุมไฟฟ้า 1

Pos SeAh steel wite ( thailand )
agent name

ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 ห้องเก็บสารเคมี 1,2

บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
agent name

งานติดตั้ง Control Fire Alarm อาคาหอพัก C11

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงครบวงจร โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน  ด้วยนโยบายคุณภาพ "มุ่งมั่นสร้างสรรค์อย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า"
  • OK970
  • Untitled-1
  • Untitled-1
  • S08
  • S08
  • S07
  • Banner-Uoa-1